Univar

Som underentrepranör till IHP (International Heating Products) gjorde vi ett projekt på Univar i Göteborg.

Projektet innefattade isolering och plåtning utav 4st liggande tankar.

Arbetetutfördes utav Johan Dahlgren och Benny Wingård, en av våra isoleringsplåtslagare med erfarenhet ibland annat ifrån offshore.